‘Dichter bij de kern dan ik dacht

Toen ik verloren was gelopen

En de uitweg niet meer zag

Was ik dichter bij de kern dan ik dacht’

(Tekst van Stef Bos uit "De Kern")

 

 

Toelichting op het proces Zelfontmoetingen met IoPT

 

Uitgangspunt van de begeleiding is altijd jouw intentie, vraag of doel…

Jij gaat via de resonantiemethode onderzoeken welke onbewuste ervaringen onder de door jou geformuleerde intentie liggen. Er is een reden waarom je in je binnenste gedachten en gevoelens tegenkomt die voor jou niet helder zijn. Wat heb jij meegemaakt, waardoor je niet kunt leven zoals je graag wilt? Welke innerlijk pijn heb je afgesplitst, zodat deze steeds opnieuw getriggerd kan worden? Wie ben jij werkelijk?

 

Doel is steeds dichter bij jezelf te komen, bij diegene die jij werkelijk bent- zonder verstrikkingen met moeder, vader of anderen. Daarvoor is het belangrijk jezelf en je persoonlijke geschiedenis te kennen (bv was je vader of je moeder getraumatiseerd, wat heeft dit voor jou betekend als heel jong kind, al in de buik wellicht, welke impact had jouw geboorte, enz…).

Wat jij al in de buik van je moeder en de eerste jaren erna hebt meegemaakt is bepalend voor je ontwikkeling en tegelijk is het een periode waarover jij geen bewuste herinnering hebt.
Wij gaan dus letterlijk uit van jouw intentie, verlangen of vraag die je op dit moment bezighoudt in je leven.
Wat is het wat je in de opstelling wilt aangaan, ervaren, exploreren, weten of begrijpen over jezelf? Dat kan van alles zijn: “ik wil weten wie ik ben”, “ik wil begrijpen waarom ik verdrietig ben? ” tot “hoe was mijn geboorte?”   of iets heel anders.  

Wat er ook op dat moment voor jou op de voorgrond staat. De letterlijke woorden/ symbolen die voor jou deze intentie uitdrukken zijn het uitgangspunt van ons werk. (Het zou zelfs een tekening kunnen zijn die voor jou je intentie of verlangen uitdrukt).
Via de resonantie met representanten (personen die opgesteld staan voor de woorden uit je intentie) kun je toegang krijgen tot de onbewuste lading die onder deze woorden of symbolen in jou zitten en zo kijk je in de opstelling als het ware in de spiegel van je eigen psyche.
Alles wat jij tot nu toe in je leven hebt meegemaakt is immers in je lijf opgeslagen en is als (onbewuste) kennis in je. Via deze methode kun je hiermee in contact komen.

Uit ervaring blijkt dat hoe korter de intentie dus hoe minder “informatiedragers” (woorden en zintekens of onderdelen van een tekening) een opstelling heeft, des te helderder en diepere focus het proces geeft.
Bij te veel innerlijke delen is het risico dat het te overweldigend en verwarrend kan worden. Het is zinvol maximaal 3 woorden of tekens te gebruiken. Het is soms lastig om een kloppende zin te formuleren met max. 5 woorden.

Je schrijft je zin en kiest vervolgens de 3 woorden of combinaties en/of tekens uit, die voor jou de kern van je intentie vormen.
Bijvoorbeeld: Wat is - de oorzaak - van mijn angst ? = 3 informatiedelen.

Of: Ik-wil- de -oorzaak van mijn angst voor nabijheid voelen = 3 informatiedelen en ‘de oorzaak van mijn angst voor nabijheid voelen’ wordt hier als 1 informatiedeel gebruikt.

Mocht je iets meer over de achtergrond van ons werk willen lezen, dan kunnen wij je van harte het kleine boekje van Vivian Broughton “Stilstaan bij trauma” aanbevelen. Hierin beschrijft zij op een heldere manier de theorie en het perspectief op trauma zoals Franz Ruppert het heeft ontwikkeld. Veel mensen geven aan dat het boekje al ondersteunend werkt voor hen.

Kijk maar hoe dat voor jou is.

 

Als kleine kanttekening willen wij je meegeven dat het woord “verlangen” wat in de Nederlandse vertaling gebruikt wordt voor ons niet helemaal meer kloppend is. Het Engelse woord dat gebruikt wordt door Franz Ruppert e.a. is “intention” en wij gebruiken dan ook liever de letterlijke vertaling “intentie”.

 

Mocht je nog vragen hebben schroom niet te bellen of te mailen.

 

 

Valeria Lamers en Aart Harder

Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

info@lamersenharder.nl

TOG-Model van Franz Ruppert