AGENDA Workshops en Opleidingen

Open workshops Zelf-ontmoetingen
Regelmatig verzorgen wij open workshops in Utrecht, Den Haag en Zaltbommel, waarin je jezelf kunt ontmoeten en kennis kunt maken met de werkwijze.

Verdiepend Traject
Als je intensief op weg wilt gaan naar jezelf: Je komt in een vaste groep 6x bij elkaar

Opleiding IoPT Begeleider
Voor professionals: een zesdaagse basismodule en driedaagse themamodules (deze zijn ook los te volgen)

AGENDA Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

 

Aanmelden via een e-mail naar info@lamersenherder.nl

Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van elke activiteit.

Open Workshops Zelfontmoetingen met IoPT

 

 

 

 

 

 

 • Open Zaterdag Zelfontmoetingen met IoPT in Den Haag 

 

                     

Wil je jezelf beter leren kennen? Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo een stapje dichter bij jezelf.
De dag is bedoeld voor mensen die óf zelf een intentie/ verlangen willen uitwerken met een zelfontmoeting op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert óf getuige en resonantiepersoon willen zijn.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis en onze persoonlijke ervaring is dat je van beiden ook altijd veel over jezelf leert.

Wij willen een veilige ruimte in een groep met mensen bieden om dit mogelijk te maken. De opzet is dat 2 mensen de gelegenheid hebben een eigen zelfontmoeting uit te werken en wij als groep getuige zijn van deze processen.

Deze dagen worden georganiseerd door Valeria Lamers en Aart Harder. Wij zijn deze dagen beiden beschikbaar als procesbegeleider.

Graag tot dan.

 

Data: 2024

 • Zaterdag 24 februari 2024  - 10-14 uur
 • Zaterdag 6 april  2024 - 10-14 uur
 • Zaterdag 22  juni 2024 - 10-14 uur
 • Zaterdag 14 september 2024 - 10 -14 uur
 • Zaterdag 16 november 2024 - 10 – 14 uur

 

Investering in jezelf:

Voor het inbrengen van een eigen intentie € 120,- (per 1 september 2024 €135,-) en voor de andere deelnemers (resonantie personen) € 20,- 

Locatie: Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23, 

2596 BA Den Haag

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl

 

ZELFONTMOETINGSDAGEN

Een keer per kwartaal is er een dag voor mensen die al bekend zijn met de werkwijze. Er is ruimte voor 4 processen, die via loting bepaald worden mocht er meer belangstelling zijn voor een eigen zelfontmoeting. Min of meer een terugkomdag voor mensen die al eerder deelnemer in een van de verdiepend trajectgroepen zijn geweest, maar ook voor mensen die elders ervaring hebben opgedaan met IoPT of IZR en zo hun horizon zowel naar binnen als naar buiten willen verbreden

Data:  

 • Vrijdag 5 april 2024  - 10-17 uur

 • Vrijdag 21 juni 2024  - 10-17 uur

 • vrijdag 25 september 2024 - 10 -17 uur

 • vrijdag 1 november 2024 - 10 - 17 uur

Tarief 95,- Euro

Locatie        BENOORDENHOUTSEWEG 23, DEN HAAG

Aantal maximaal 8 deelnemers

Inschrijven   Stuur een mail aan info@lamersenharder.nl

                       

 

                                Verdiepend Traject

 

Wil je jezelf beter leren kennen?

Je verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo met stappen dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 8 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal acht keer bij elkaar komen en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende opstellingen en krijg je inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

Het traject wordt verzorgd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Zij zijn beiden beschikbaar als procesbegeleider en als resonant. In verband met de grote belangstelling starten we ook groepen op, op de maandagmiddagen en op woensdagochtenden.

 

 

               

Locatie:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23, 

2596 BA Den Haag

 

Groep 6: VOL!

Groep 7 VOL!

 

Groep 8:VOL!

Data:

 • Vrijdag 24 november 2023 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 15 december 2023 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 12 januari 2024| 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 16 februari 2024 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 22 maart 2024 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 19 april 2024 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

 •  

Investering in jezelf: € 695,- 

 

Groep 9: VOL!

Data:

 • Woensdag 13 december 2023 | 10.00 - 14.00 uur
 • Woensdag 17 januari 2024 | 10.00 - 14.00 uur
 • Woensdag 21 februari 2024| 10.00 - 14.00 uur
 • Woensdag 20 maart 2024 | 10.00 - 14.00 uur
 • Woensdag 17 april 2024 | 10.00 - 14.00 uur
 • Woensdag 15 mei 2024 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag)

 

 

Groep 10: VOL!

Data:

 

 • Woensdag 27 maart 2024 |  10.00 – 14.00 uur

 • Woensdag 24 april 2024  |  10.00  -  14.00 uur

 • Woensdag 12 juni 2024 |  10.00   –  14.00 uur

 • Woensdag 11 september 2024 | 1 0.00  –  14.00 uur

 • Woensdag16 oktober 2024 |  10.00  –  14.00 uur

 • Woensdag 13 november 2024 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

 

 

Groep 11: inschrijving open

Data:

 • Vrijdag 13 september 2024 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 18 oktober 2024 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 15 november 2024| 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 13 december 2024 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 17 januari 2025 | 10.00 - 14 uur

 • Vrijdag 14 februari 2025 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

 

Investering in jezelf: € 750,- 

 

Groep 12: Inschrijving open

Data:

 • Woensdag 23 oktober 2024 |10 – 14 uur

 • Woensdag 20 november 2024 |10 -14 uur

 • Woensdag 15 januari 2025|10 – 14 uur

 • Woensdag 12 februari 2025|10 – 14 uur

 • Woensdag19 maart 2025 |10 – 14 uur

 • Woensdag16 april 2025 | 10.00 – 17.30 uur (hele dag!)

 

Investering in jezelf€ 750,-

 

 

Interesse? Inschrijven en informatie via info@lamersenharder.nl 

 

 

 

 

                       Leertraject IoPT Procesbegeleider

 

Opleidingsmogelijkheden bij Lamers & Harder:

 • Basismodule IoPT Procesbegeleider

 • 5 vervolgmodules IoPT Procesbegeleider (facultatief te volgen)

 • IoPT Supervisie Traject 

 

                 

 • Basismodule

 

Deze basismodule bestaat uit drie blokken van telkens twee dagen. De dagen bestaan afwisselend uit theorie, oefeningen en proceswerk met telkens reflectie erna.

 • Wat is trauma?

 • Wat is identiteit?

 • Wat betekent traumabiografie?

 • Wat is het driedelig traumamodel van Franz Ruppert, hoe herken je het in een proces…

zijn allemaal vragen die aan bod komen.

 

Deze module staat op zichzelf en geeft een eerste overzicht over theorie en werkwijze van IoPT.

Tegelijkertijd is zij de opstart voor een reeks verdiepingsmodules die telkens dieper op de aangeraakte onderwerpen zullen ingaan.

 

Voor wie?

Voor professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen nemen van de theorie en de werkwijze van IoPT. We werken bewust in een kleine groep waardoor je in alle processen actief meedoet en er veel ruimte is voor eigen leer- en ervaringsproces. Onze ervaring is dat je hiervan het meest leert. Alle bijeenkomsten zijn live. Later in het traject komt online werken langs als werkwijze om met deze methode te kunnen werken.

 

Groep 3 basis Leertraject IoPT Procesbegeleider Data 2023  

 • blok 1 vrijdag 25/26 oktober 2024 (10 – 17 uur)

 • blok 2 vrijdag 22/11 en zaterdag 22/11 2024 (10 – 17 uur)

 • blok 3 vrijdag 6/12 en zaterdag 7/12 2024 (10 - 17 uur)

 

Investering € 950,00

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

 • Vervolg module op de basis Leergang tot IoPT Procesbegeleider (3 dagen)

 

Thema: 'Ik ben wat ik mis, als trauma van liefde mijn leven bepaalt'.

In 3 dagen onderzoeken we wat is hechting en liefde? Hechting gedurende zwangerschap, geboorte en daarna? Wat is veilige moeder-kind hechting? Wat is de rol van de vader en anderen? Wat komen we tegen in de praktijk tijdens zelfontmoetingen? Hoe kunnen we als procesbegeleider ondersteunen bij trauma van liefde en het stimuleren van een gezonde moeder en kind relatie? De module is vooral praktijkgericht, afgewisseld met theorie ondersteuning.  

Voor wie: Voor professionals en andere geïnteresseerden die bekend zijn met IoPT, daarmee al werken in hun praktijk en behoefte hebben aan verder verdieping en voor deelnemers die eerder onze basismodule gevolgd hebben. 

 

Data:

29 april 2024 | 10.00 – 17.00 uur

30 april 2024 | 10.00 – 17.00 uur

1 mei 2024 | 10.00 – 17.00 uur

Investering:  € 795,-

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

Locatie Opleidingen:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23

 2596 BA Den Haag

 

Vervolg modulen met de thema's:

 

 • Trauma van identiteit,

 • Trauma van Liefde (start 29 april 2023)

 • Trauma van Seksualiteit,

 • Trauma van eigen daderschap (dader- en slachtofferdynamiek)

 • Begeleidersvaardigheden: Ik als IoPT Begeleider in 1 op 1 sessies, groepssessies en met videobellen.  

 

Deze Modulen kun je ook los van de basis module volgen, als je al op andere wijze de basiskennis hebt opgedaan van IoPT of de IZR-methode

 

 

 

 • IoPT supervisietraject: “Wie ben ik als begeleider?”

 

„In fact… the single most important thing you can do in order to become a competent, stable and reliable IoPT practitioner: do your own personal work“(Vivian Broughton)

 

Werken met IoPT betekent continue op ontdekkingsreis gaan naar wat trauma met ons mensen doet, in eerste instantie met jezelf en vervolgens met de vraag wat dit betekent als je anderen begeleidt in hun eigen zoektocht naar zichzelf en hun afgesplitste traumadelen.
In een groep met professionals delen, onderzoeken en samen leren over jezelf, trauma, over  jouw manier van begeleiden-  dit kan in ons supervisietraject ‚Wie ben ik als begeleider‘

Je kunt je individueel opgeven of met intervisiegenoten als groep

 

Voor wie?

Voor coaches, therapeuten, begeleiders die IoPT toepassen in hun praktijk.

Wat?

5 bijeenkomsten van een hele dag ongeveer om de 6 á 8 weken met een vaste groep van 5/6 deelnemers

een medecursist begeleiden met live supervisie 

een eigen zelfontmoeting doen

case uit je begeleiding inbrengen al dan niet gevolgd door een eigen proces erover

Begeleiders:
Aart Harder en Valeria Lamers. Zij zijn beiden ervaren procesbegeleiders, volledig en actueel opgeleid volgens de laatste kennis en werkwijze van Prof. Dr. Franz Ruppert. Door Franz Ruppert is licentie verleent aan Lamers & Harder voor hun ativiteiten.

Waar?
Benoordenhoutseweg 23
2596BA Den Haag

Wanneer?
in overleg met de deelnemers 5 keer om de 6 á 8 weken

Investering in jezelf en je praktijk € 575,00

Aanmelden, informatie of vragen

E info@lamersenharder.nl | www.lamersenharder.nl