AGENDA Workshops en Opleidingen

Open workshops Zelf-ontmoetingen
Regelmatig verzorgen wij open workshops in Utrecht, Den Haag en Zaltbommel, waarin je jezelf kunt ontmoeten en kennis kunt maken met de werkwijze.

Verdiepend Traject
Als je intensief op weg wilt gaan naar jezelf: Je komt in een vaste groep 8x bij elkaar

Opleiding IoPT Begeleider
Voor professionals: een zesdaagse basismodule en driedaagse themamodules (deze zijn ook los te volgen)

AGENDA Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

 

 • Vrijdagmiddag 23 september 2022 van 13,00 uur tot 17.30 uur - Start Verdiepend Traject groep 4 vol!
 • Zaterdag 10 september 10 – 14 uur

 •  
 • Op aanvraag IoPT Supervisie Traject 1 dag per 2 maanden, 5 dagen per jaar.

Aanmelden via een e-mail naar info@lamersenherder.nl

Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van elke activiteit.

Open Workshops Zelfontmoetingen met IoPT

 

 

 

 

 

 

 • Open Zaterdag Zelfontmoetingen met IoPT in Den Haag 

 

                     

Wil je jezelf beter leren kennen? Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo een stapje dichter bij jezelf.
De dag is bedoeld voor mensen die óf zelf een intentie/ verlangen willen uitwerken met een zelfontmoeting op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert óf getuige en resonantiepersoon willen zijn.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis en onze persoonlijke ervaring is dat je van beiden ook altijd veel over jezelf leert.

Wij willen een veilige ruimte in een groep met mensen bieden om dit mogelijk te maken. De opzet is dat 2 mensen de gelegenheid hebben een eigen zelfontmoeting uit te werken en wij als groep getuige zijn van deze processen.

Deze dagen worden georganiseerd door Valeria Lamers en Aart Harder. Wij zijn deze dagen beiden beschikbaar als procesbegeleider.

Graag tot dan.

 

Data:

Zaterdag 10 september 2022 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

Zaterdag 19 november 2022 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

Zaterdag 14 januari 2023 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

Zaterdag 18 maart 2023 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

Investering in jezelf:

Online Voor het inbrengen van een eigen intentie € 120,- en voor andere deelnemers (resonantie personen) € 20,- 

Locatie: Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23, 

2596 BA Den Haag

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl

 

 

 

 • Online open avond zelfontmoetingen met IoPT (via Videobellen) Elke 2de dinsdagavond van de maand!

 

 

 

 

Data

Dinsdagavond 13 september 2022 - 19.00 tot 22.00 uur

Dinsdagavond 8 november 2022 - 19.00 tot 22.00 uur

Dinsdagavond 13 december 2022 - 19.00 tot 22.00 uur

 

Locatie:Thuis op een rustige plek waar je niet gestoord wordt en waar anderen geen zicht en geluid hebben op de processen van anderen.  

 

Investering in jezelf:

Voor het inbrengen van een eigen intentie € 100,- en voor andere deelnemers (resonantie personen) € 15,-

 

Voor deelname dien je vooraf een akkoord te gaan de deelname voorwaarden ivm privacy en veiligheid voor alle deelnemers.

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl

 

 

 

                       

 

                                Verdiepend Traject

 

Wil je jezelf beter leren kennen?

Je verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo met stappen dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 8 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal acht keer bij elkaar komen en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende opstellingen en krijg je inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

Het traject wordt verzorgd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Zij zijn beiden

beschikbaar als procesbegeleider en als representant.

 

 

  Verdiepend Traject


  Verdiepend Traject


  Verdiepend Traject


               

Locatie:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23, 

2596 BA Den Haag

 

Groep 5: 

Data:

 • 4 november 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur,
 • 2 december 2022 ochtend,
 • 6 januari 2023ochtend,
 • 10 februari 2023 ochtend,
 • 17 maart 2023 ochtend en
 • 7 april 2023 hele dag van 10.00 - 17.30 uur

 

Investering in jezelf: € 695,- 

 

Groep 4: VOL

Data:

 • 23 september 2022 van 13.00 uur tot 17.30 uur,
 • 28 oktober 2022 middag,
 • 25 november 2022 middag,
 • 13 januari 2023 middag,
 • 17 februari 2023 middag en
 • 24 maart 2023 hele dag van 10.00 - 17.30 uur

 

Investering in jezelf: € 695,- 

 

Groep 3: VOL

Data:

 • 1 april 2022 van 13.00 uur tot 17.30 uur,
 • 22 april 2022g,
 • 20 mei 2022 middag,
 • 24 juni 2022 middag,
 • 15 juli 2022 middag en
 • 9 september 2022 de hele dag van 10.00 - 17.30 uur

 

Investering in jezelf: € 695,- 

 

Interesse? Inschrijven en informatie via info@lamersenharder.nl 

 

 

 

 

                       Opleidingen IoPT Procesbegeleider

 

Opleidingsmogelijkheden bij Lamers & Harder:

 • Introductiemiddag opleiding IoPT Procesbegeleider

 • Basismodule IoPT Procesbegeleider

 • 5 vervolgmodules IoPT Procesbegeleider (facultatief te volgen)

 • IoPT Supervisie Traject 

 

 

 • Introductiemiddag opleiding IoPT procesbegeleider in Den Haag

 

Wil je onderzoeken of het ondersteunen en begeleiden van je cliënten met zelfontmoetingen met IoPT wat voor jou is? Je bent van harte welkom op onze introductiemiddag. Wij geven dan informatie over IoPT, het ermee werken, over de begeleiders vaardigheden en onze opleidingen. Er is ruimte voor vragen en er zal door ons een zelfontmoeting begeleid worden met één van de deelnemers. Het wordt een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken. 

 

17 mei 2022. Aanvang 13:30-17:30 uur

Investering: € 40,-
Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

                 

 • Basismodule

 

Deze basismodule bestaat uit drie blokken van telkens twee dagen. De dagen bestaan afwisselend uit theorie, oefeningen en proceswerk met telkens reflectie erna.

 • Wat is trauma?

 • Wat is identiteit?

 • Wat betekent traumabiografie?

 • Wat is het driedelig traumamodel van Franz Ruppert, hoe herken je het in een proces…

zijn allemaal vragen die aan bod komen.

 

Deze module staat op zichzelf en geeft een eerste overzicht over theorie en werkwijze van IoPT.

Tegelijkertijd is zij de opstart voor een reeks verdiepingsmodules die telkens dieper op de aangeraakte onderwerpen zullen ingaan.

 

Voor wie?

Voor professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen nemen van de theorie en de werkwijze van IoPT. We werken bewust in een kleine groep waardoor je in alle processen actief meedoet en er veel ruimte is voor eigen leer- en ervaringsproces. Onze ervaring is dat je hiervan het meest leert. Alle bijeenkomsten zijn in principe live. Via Videobellen kan als de Covid maatregelen van de overheid live bijeenkomen niet toestaat. Eea gaat in overleg met de deelnemers, waarbij gekeken wordt naar uitstel of online. Later in het traject komt online werken overigens langs als werkwijze om met deze methode te kunnen werken.

 

Groep 3 basis Opleiding IoPT Procesbegeleider Data 2023  

 • blok 1 vrijdag 24/2 en zaterdag 25/2 2023  (10 – 17 uur)

 • blok 2 vrijdag 21/4 en zaterdag 22/4 2023  (10 – 17 uur)

 • blok 3 vrijdag 12/5 en zaterdag 13/5 2023  (10 – 17 uur)

Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

 • Vervolg Module 1 - Opleiding tot IoPT Procesbegeleider (3 dagen)

 

Thema: 'Ik ben wat ik mis, als trauma van liefde mijn leven bepaalt'.

In 3 dagen onderzoeken we wat is hechting en liefde? Hechting gedurende zwangerschap, geboorte en daarna? Wat is veilige moeder-kind hechting? Wat is de rol van de vader en anderen? Wat komen we tegen in de praktijk tijdens zelfontmoetingen? Hoe kunnen we als procesbegeleider ondersteunen bij trauma van liefde en het stimuleren van een gezonde moeder en kind relatie? De module is vooral praktijkgericht, afgewisseld met theorie ondersteuning.  

Voor wie: Voor professionals en andere geïnteresseerden die bekend zijn met IoPT, daarmee al werken in hun praktijk en behoefte hebben aan verder verdieping en voor deelnemers die eerder onze basismodule gevolgd hebben. 

 

Datum: nieuwe data najaar 2022. Tijden van 10.00 uur tot 17.30 uur

Investering € 675,00

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

Locatie Opleidingen:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23

 2596 BA Den Haag

 

Vervolg modulen met als thema's:

 

 • Trauma van identiteit,

 • Trauma van Liefde,

 • Trauma van Seksualiteit,

 • Trauma van eigen daderschap (dader- en slachtofferdynamiek)

 • Begeleidersvaardigheden: Ik als IoPT Begeleider in 1 op 1 sessies, groepssessies en met videobellen.  

 

Deze Modulen kun je ook los van de basis module volgen, indien je al op andere wijze de basiskennis hebt opgedaan van IoPT of de IZR-methode

 

 • IoPT supervisietraject: “Wie ben ik als begeleider?”

 

„In fact… the single most important thing you can do in order to become a competent, stable and reliable IoPT practitioner: do your own personal work“(Vivian Broughton)

 

Werken met IoPT betekent continue op ontdekkingsreis gaan naar wat trauma met ons mensen doet, in eerste instantie met jezelf en vervolgens met de vraag wat dit betekent als je anderen begeleidt in hun eigen zoektocht naar zichzelf en hun afgesplitste traumadelen.
In een groep met professionals delen, onderzoeken en samen leren over jezelf, trauma, over  jouw manier van begeleiden-  dit kan in ons supervisietraject ‚Wie ben ik als begeleider‘

Je kunt je individueel opgeven of met intervisiegenoten als groep

 

Voor wie?

Voor coaches, therapeuten, begeleiders die IoPT toepassen in hun praktijk.

Wat?

5 bijeenkomsten van een hele dag ongeveer om de 6 á 8 weken met een vaste groep van 5/6 deelnemers

een medecursist begeleiden met live supervisie 

een eigen zelfontmoeting doen

case uit je begeleiding inbrengen al dan niet gevolgd door een eigen proces erover

Begeleiders:
Aart Harder en Valeria Lamers. Zij zijn beiden ervaren procesbegeleiders, volledig en actueel opgeleid volgens de laatste kennis en werkwijze van Prof. Dr. Franz Ruppert. Door Franz Ruppert is licentie verleent aan Lamers & Harder voor hun ativiteiten.

Waar?
Benoordenhoutseweg 23
2596BA Den Haag

Wanneer?
in overleg met de deelnemers 5 keer om de 6 á 8 weken

Investering in jezelf en je praktijk? € 575,00

Aanmelden, informatie of vragen

E info@lamersenharder.nl | www.lamersenharder.nl

                                    Online Zelfontmoetingen voor mannen met IoPT 

 

 

We werken deze ochtenden met de intentiemethode uit de IoPT theorie. IoPT staat voor Identiteit (ge)orienteerde Psychotraumatheorie en Therapie en is ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert uit Munchen, Duitsland.

Lamers & Harder heeft veel ervaring met het werken met online zelfontmoetingen met de IoPT en zijn tot de ervaring gekomen dat dit bijzonder goed werkt. Het is anders, maar het blijkt dat online werken in een groep tot zeer mooie resultaten leidt. Zo zijn wij tot de ontdekking gekomen dat het op afstand ondersteunen van de zelfontmoetingen via ZOOM voor ieder tot de werkbare mogelijkheden behoort.
Werken online heeft voordelen: Je hoeft niet te reizen, het is veilig, geen 1,5 meter gedoe, je bent in je eigen omgeving, je beheert je eigen tijd, je kunt pauzes nemen wanneer het jou uitkomt. We werken bewust een halve dag en tussen de processen door zijn er korte pauzes.

Voor wie?
Voor mannen die zichzelf beter willen leren kennen. Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd willen herkennen en helen. Gezonde en constructieve relaties willen onderhouden en hun energie constructief willen inzetten. Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo in stappen dichter bij jezelf. Je hoeft geen voorkennis van de methode te hebben.


Waarom?
De zwangerschap van je moeder met jou in haar buik, de geboorte en de eerst levensjaren zijn onze meest kwetsbare levensperioden, maar ook de fase waarin we het snelst leren. In deze fase kun je nog niet spreken, maar onbewust maak en krijg je alles mee. Weerstand bieden is onmogelijk! Het is dan ook niet gek dat veel traumata die we meemaken in deze periode (on)bewust gebeuren. De ervaring leert dat we ooit in onze meest kwetsbare periode ook het makkelijkst (psychisch) verwond konden worden en ons daardoor noodgedwongen (on)bewust hebben moeten afsplitsen en aanpassen.

Het is een natuurlijke beweging dat je als kind/jongen zelfstandig verder gaat in het leven. Belangrijk is dat je daarin gesteund wordt en daarbij op een gezonde manier voorbereid wordt door je moeder en vader. De hechting met de moeder (en vader) wordt later anders. Het zelfstandig worden is voor zowel de zoon/jongen als de moeder een forse opgave. Hierin speelt de vader natuurlijk ook een rol, maar dan anders. Bijvoorbeeld wat als je vader het zelf niet weet, omdat hij daarin, in zijn eigen jeugd, niet of onvoldoende gesteund werd of alleen gelaten werd?  Je ontmoet hierin zijn onmacht en zijn én jouw eenzaamheid.

Wellicht liggen hier bronnen voor het moeilijk om kunnen gaan met je eigen gevoelens en heb je allerlei overlevingsstrategieën en patronen ontwikkeld, die echter met de tijd steeds minder goed of zelfs tegen je zijn gaan werken. Op de lange duur gaat dat ten koste van het plezier in het werk, de kwaliteit van de relatie met je partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s. Soms leidt dat ook tot gezondheidsklachten.

Het is dan ook een gezonde beweging om jezelf te willen helen en het innerlijke conflict in jezelf te ontraadselen, tot helderheid en waarheid te brengen. Wat heeft dit voor jou persoonlijk betekent? Voor je ontwikkeling van jou, als man en hoe je “in het nu” functioneert. Nieuwsgierig?  Je kunt via zelfontmoetingen hierover stapsgewijs inzicht en helderheid verkrijgen. Heling met Zelfontmoetingen met IoPT gaat over jezelf bevrijden van wat van buiten kwam, dat zorgde voor de schade en de pijn (traumatisering, identificaties en toeschrijvingen) bij jou.

Praktisch:
Er is deze ochtend ruimte voor 2 zelfontmoetingen en daarnaast ruimte om deel te nemen om te resoneren in de processen. Vooraf dien je je in te schrijven. Dat kan via een email naar info@lamersenharder.nl
Je ontvangt dan meer informatie over deze dag en wij vragen je een overeenkomst in te vullen waarin je akkoord gaat om vertrouwelijk met de verkregen informatie om te gaan. Vooraf dien je ook akkoord te zijn met ons vertrouwelijkheidsprotocol. Alleen dan kun je meedoen. Veiligheid en vertrouwen bieden zijn belangrijke voorwaarden bij het werken met zelfontmoetingen. 
We werken deze dag met ZOOM professional. Na inschrijving ontvang je van ons een dag van tevoren een email met een link waarmee je kunt aanmelden en waarmee wij je toelaten tot de workshop. Eerst zal kort een praktische uitleg gegeven worden over het werken met zoom,
Bij de processen zijn Valeria Lamers en/of Muriel Venus aanwezig om te kunnen deelnemen als vrouwelijke resonant indien jij in jouw proces dit wenst.

Begeleider van deze dag is Aart Harder. Hij is een zeer ervaren begeleider van zelfontmoetingen en is opgeleid door Franz Ruppert, Vivian Broughton (zij is zijn supervisor), Margriet Wenting en anderen. Aart is door het leven geverfd en beschikt over een warme combinatie van gezonde empathie, gemeende compassie, rationeel aanwezig en beheersing van de methode. Hij ondersteunt jou in je zelfontmoeting, met respect voor jouw eigen autonomie.  

De kosten houden we laagdrempelig:
Kosten eigen intentie inbrengen + deelname workshop € 70,00 (€ 55 + € 15)
Alleen resonant en deelname workshop € 15,00
Je schrijft je in voor deelname aan de deze dag via info@lamersenharder.nl

 

Data: 1 x per kwartaal

Data 2022: n.n.t.b. en mogelijk binnenkort ook weer live!  
Voor deelname dien je vooraf akkoord te gaan met onze privacyverklaring t.b.v. de privacy en veiligheid van alle deelnemers.
Locatie: Thuis op een rustige plek waar je niet gestoord wordt en waar anderen geen zicht en geluid hebben op de processen van anderen. 
Voor informatie? Bel of email Aart. T. 0651580633 of email info@lamerenharder.nl
Informatie en aanmelden: info@lamersenharder.nl