Voor 
een goed leven 
na Trauma, Angst en Onmacht

Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT is een samenwerkingsverband van Valeria Lamers van Cor et Anima in Den Haag en Aart Harder, Harder & Verder, hart voor Perspectief in Zaltbommel.

 

Onze kernactiviteit is Zelfontmoetingen in de groep op basis van de Identiteit georiënteerde Psychotraumatheorie & therapie (IoPT). Deze methode is ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert (D).

 

Wanneer Zelfontmoetingen met IoPT?

Als je aanhoudend in onvrede leeft met jezelf en je omgeving. Je al van alles hebt geprobeerd, maar een echte doorbraak uitblijft. Dan mag je dieper afdalen in jezelf dan je tot nu toe deed. In Zelfontmoetingen begeleiden en ondersteunen wij mensen die een weg zoeken uit oude patronen door terug te keren naar wie ze (oorspronkelijk) zijn.

 

    'Niemand kan een ander helen,
    We kunnen alleen onszelf helen.
    En alles wat we daarvoor nodig hebben, zit in ons.'
    (Franz Ruppert)

 

Trauma en identiteit

Leven is groeien van afhankelijke baby naar een zelfstandig mens. Een mens die in staat is intieme relaties aan te gaan met anderen, maar zich bewust blijft van zichzelf als afzonderlijk individu met een eigen autoriteit. (Vroege) traumatische ervaringen van jezelf en/of je ouders, je familie (door bijvoorbeeld religie, oorlog, incest, huiselijk geweld, armoede, adoptie en meer) verstoren en blokkeren dit groeiproces. Gevoelens van ongewenst, ongeliefd en onbeschermd zijn nemen dan (on)bewust de overhand.


Een traumasituatie kenmerkt zich door het feit dat je overgeleverd bent aan dat wat er gebeurt en niet in staat was tot handelen op het moment dat een voor jou overweldigende situatie plaats vond. Dit kan gebeurd zijn op elke leeftijd van jou en zelfs in de periode dat je moeder zwanger was van jou. Van 0 jaar tot en met nu. De vraag die dan opkomt is: hoe was het voor jou? Dit gevoel van ‘overgeleverd zijn aan’ kan blijvend zijn. Dat het leven je steeds lijkt te overkomen en je niet bij machte bent om zelf het roer te pakken.

 

Leven weer in eigen hand

Doel van onze begeleiding is dat je je leven weer in eigen hand krijgt. Samen kijken we naar de onderliggende patronen en overlevingsgedrag dat je eerder hielp te overleven maar je nu in de weg zit.
Onze aanpak is nadrukkelijk volgend en ondersteunend. Juist omdat Zelfontmoetingen gericht is op het terugwinnen van zelfstandigheid (autonomie) bepaal jíj wat er gebeurt: welke onderwerpen je wilt onderzoeken en in welk tempo

 

Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT organiseert regelmatig 1-daagse Zelfontmoetingen, Verdiepende trajecten, basisopleiding voor IoPT Procesbegeleider met verdiepende vervolg modulen en ondersteunt professionals met supervisie.

Zie onze agenda voor de mogelijkheden en de actuele data. Je kunt altijd met ons overleggen over wat voor jou het beste past. Je bent van harte welkom!

 

Inmiddels zijn onze opleidingen gecertificeerd door prof. Dr. Franz Ruppert. 

 

 

"Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan.

Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst". 

 

(Uit ‘Stilstaan Bij Trauma’ van Vivian Broughton)